Foto: Bjarni Svanur Fridseinsson

Maria-Magdalena Ianchis c Bjarni Svanur Fridseinsson